Giriş Yap Yeni Üye Ol Alışveriş Sepeti
  Ana Sayfa Danışmanlık Araştırma Eğitim Moodle Anket

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 Site İle İlgili Tüm Sözleşmelerimizi İlgili Alanlardan Okuyabilirsiniz.
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Hizmet satın almakla bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş olmaktasınız. Sipariş vermeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz. MADDE 1 - TARAFLAR 1.1. SATICI Unvanı: bilimyeri.com Bilim Yeri (kısaca “bilimyeri” olarak anılmaktadır.) Adresi: www.bilimyeri.com adresinden hizmet vermektedir. E-posta Adresi: bilimyeri@bilimyeri.com Ürün İade Adresi: bilimyeri@bilimyeri.com 1.2. ALICI Talep formu ve/veya elektronik posta yazışmalarında belirtilecektir. İş bu Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde taraflar kısaca ALICI ve SATICI olarak anılacaktır. MADDE 2 - KONU 2.1. İş bu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www. bilimyeri.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı talep formu ve/veya elektronik posta yazışmalarında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMET 3.1. Hizmetlerin/Ürünlerin Türü, Detaylı Açıklaması, Talep ve Teslimat Tarihleri, Satış Bedeli, Ödeme Tarih ve Tutarları ve Teslimat Bilgileri talep formu ve/veya elektronik posta yazışmalarında belirtilecek ve kayıt altına alınacaktır. MADDE 4 - CAYMA HAKKI 4.1. ALICI, hizmet/ürün alımını kendi isteği ile sonlandırmak isterse, iş bu Sözleşmenin karşılıklı olarak kabul edildiği gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimi, bilimyeri@bilimyeri.com elektronik posta adresine yapılacaktır. Bu durumda, yapılan ödemeler banka havale masrafları ve oluşabilecek masraflar düşüldükten sonra ALICI’ya iade edilecektir. 4.2. Ancak, iş bu Sözleşmenin karşılıklı olarak kabul edildiği günden sonra yapılacak cayma hakkı talepleri; işe başlanmış olunabileceğinden dolayı ve yapılan iş; 27.11.2014 tarih ve 29188 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin b fıkrasında belirtilen “tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında, “tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin” olduğu için karşılanamayacaktır. Bu durumda, alınan ücretler SATICI tarafından iade edilemeyecektir. Sözleşmede belirtilen toplam hizmet/ürün tutarının ödenmeyen kısımları için karar verme yetkisi tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya aittir. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır. MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER 5.1. ALICI, internet sitesinde ve kendisine gönderilen elektronik postalarda sözleşme konusu hizmetin veya ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda (elektronik posta ile) gerekli teyidi verdiğini siteden hizmet alarak beyan etmiş sayılır. ALICI ile yapılan tüm elektronik posta yazışmaları ve iletişim sayfasında yer alan ön bilgilendirmeler iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 5.2. SATICI, ALICI ile ilgili kişisel bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak, bunların siber korsanlık vb. durumlar ile çalınması halinde SATICI sorumlu değildir. SATICI’dan tazminat vb. talep edilemez. 5.3. Bilimyerinin sunmuş olduğu ürün veya hizmetler ALICI’nın talepleri doğrultusunda doğrudan ALICI’ya sunulmaktadır. Sunulan ürün/hizmetlerin ALICI tarafından üçüncü şahıs, kurum veya kuruluşlara sunulmasından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek kanuni sorumluluklardan, elde edilen hak, nam, unvan vb. faydalardan SATICI hiçbir şekilde sorumlu değildir. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle iş bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır. 5.4. İnternet sitesinde veya bilimyerine destek veren üçüncü taraflardan (uzmanlar, vb.) beklenmeyen bir problem oluşması halinde SATICI’nın hizmeti/ürün teslimini durdurma hakkı saklıdır. Bu durumda iade edilecek tutar SATICI tarafından belirlenecektir, karar verme yetkisi SATICI’ya aittir. 5.5. ALICI, hizmet/ürün alımını kendi isteği ile sonlandırmak isterse bu isteğin gerçekleştiği tarihe kadar yapılan ödemeler SATICI tarafından iade edilmeyecektir. Sözleşmede belirtilen toplam hizmet/ürün tutarının ödenmeyen kısımları için karar verme yetkisi tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya aittir. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle iş bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır. 5.6. Her türlü anlaşmazlıkta bilimyerinin tuttuğu kayıtlar geçerlidir. 5.7. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslimatı için iş bu Sözleşmenin kabul edilmesi şarttır. Talep, Ödeme ve Teslimat 5.8. ALICI, sonraki zamanlarda iş bu sözleşmenin konusu dışında ürün/hizmetler ile ilgili hak iddia edemez. 5.9. SATICI’nın hesabına ödeme gerçekleştirilmeden hiçbir işe başlanılmaz. İş bu Sözleşmede karar altına alınan ödeme ALICI tarafından eksiksiz olarak yapılmadığı durumlarda SATICI sağladığı ürün/hizmeti durdurabilir ve teslim etmeyebilir. Bu durumda ALICI herhangi bir hak veya tazminat talep edemez. 5.10. Her türlü kısmi veya tam olarak ürün/hizmet teslimatı veya icrası; mal bedelinin kısmi veya toplam ödeme tutarının belirtilen tarihlerde veya tarihte SATICI’nın hesabına geçilmesinden sonra yapılır. Ödemeye esas şartlar karşılıklı yazışmalarda belirtilir. Genel olarak ya toptan bir fiyat üzerinde anlaşılır ya da sayfa başı ücret belirlenir. Sayfa başı ücretlendirme ALICI'nın tez yazım kılavuzunun şekilsel kurallarına göre formatlanmış sayfa sayısına göre yapılır. Ancak, bu kılavuzda yazı puntosu 12 puntodan küçük belirtilmişse ücretlendirmede 12 punto büyüklüğü esas alınır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Bu durumda bitmiş işler için SATICI’nın tazminat talep etme hakkı saklıdır. 5.11. Sözleşme konusu ürün veya hizmet, teslim tarihinde veya bu tarihe kadar ALICI’nın veya gösterdiği kişi/kuruluşun e-posta adresine yine belirtilen biçimde teslim edilir. 5.12. ALICI, kendisine gönderilen sözleşme konusu ürün veya hizmet ile ilgili e-mailleri en geç 72 (yetmiş iki) saat (3 gün) içerisinde cevaplamak zorundadır. Bu sürenin aşımı halinde, aşılan gün sayısı kadar teslim süresine ilave edilir. Teslimat Sonrası 5.13. ALICI, teslim aldığı ürün/hizmeti kendisine teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde incelemek ve bitmiş hizmetin varsa eksikliklerini SATICI’ya e-mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür. İlgili süre içerisinde düzeltme talebi gelmediğinde talep edilen ürün/hizmet tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş sayılır. Düzeltme durumunda SATICI, eksikliklerin ilk talep açıklamalarından farklı olmaması kaydıyla, eksiklikleri düzeltme/telafi etme yoluna gidecektir. Ancak, bu eksikliklerden dolayı SATICI’dan tazminat talebinde bulunulamaz. 5.14. ALICI’nın kendisine teslim edilen ürün/hizmet ile ilgili eksiklik vb. nedenlerle itirazı durumunda, ALICI tarafından istenenler ilk talepten farklı içerikte ise; SATICI’nın bunları kabul edip etmeme hakkı saklıdır. Ayrıca, bunlar için yeni bir Sözleşme yapılarak ilave ücret talep edilir. 5.15. ALICI’ya bildirimlerin, ALICI tarafından 1 (bir) aydan fazla sürede cevaplanmaması halinde Sözleşme feshedilir ve iş sonlandırılır. Bu durumda, SATICI Sözleşme’de kayıt altına alınan toplam tutarı alma hakkına sahiptir. Son karar SATICI tarafından verilecektir. MADDE 6 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 6.1. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır. MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME 7.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 7.2. Anlaşmazlık durumunda Konya İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. MADDE 8 - TÜKETİCİNİN HAKLARI 8.1. İş bu sözleşmenin 3. maddesinde detaylı olarak belirtilen taleplerin, 6. maddedeki mücbir sebepler haricinde, SATICI tarafından gerçekleştirilmemesi ayıplı ürün/hizmet olarak kabul edilir. 8.2. Teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda, SATICI en kısa sürede ücretsiz olarak ayıbı telafi yoluna gidecektir. 8.3. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece ALICI’nın Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir. SATICI www.bilimyeri.com

 Kurumsal   Üyelik & Hizmetler   Sözleşmeler   Bizi Takip Edin
 Hakkımızda   Giriş Yap   Üyelik Sözleşmesi  
Facebook
 Banka Hesaplarımız   Yeni Üye Ol   Kullanım Koşulları  
Twitter
 Havale Bildirim Formu   Sık Sorulan Sorular   Gizlilik Sözleşmesi  
LinkedIn
 Kargo Nerede?       Mesafeli Satış Sözleşmesi  
Instagram
 İletişim       Teslimat  
Pinterest
        İptal & İade & Değişim  
YouTube
Copyright 2022 - Bilim Yeri - Tüm Hakları Saklıdır.