Giriş Yap Yeni Üye Ol Alışveriş Sepeti
  Ana Sayfa Danışmanlık Araştırma Eğitim Moodle Anket

 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 Site İle İlgili Tüm Sözleşmelerimizi İlgili Alanlardan Okuyabilirsiniz.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI bilimyeri.com kişisel verileriniz dâhil olmak üzere paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz verilerin güvenliğini sağlamaktır. bilimyeri.com tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. bilimyeri.com elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. bilimyeri.com, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, ödeme bilgileriniz hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır. Bilimyeri.com iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veriyi (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, bilimyeri.com site moderatörü sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; hizmetlerin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki talep formu, e-posta yazışmaları ve karşılıklı görüşmeler aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; bilimyeri.com faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, iş birliği yaptığı taraflar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Tarafınıza çalışma alanlarımız ve verdiğimiz hizmetler ile ilgili olarak tanıtım bültenleri de dahil çeşitli e-mailler gönderilebilecektir. Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; bilimyeri.com’a başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen bilimyeri.com tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 Kurumsal   Üyelik & Hizmetler   Sözleşmeler   Bizi Takip Edin
 Hakkımızda   Giriş Yap   Üyelik Sözleşmesi  
Facebook
 Banka Hesaplarımız   Yeni Üye Ol   Kullanım Koşulları  
Twitter
 Havale Bildirim Formu   Sık Sorulan Sorular   Gizlilik Sözleşmesi  
LinkedIn
 Kargo Nerede?       Mesafeli Satış Sözleşmesi  
Instagram
 İletişim       Teslimat  
Pinterest
        İptal & İade & Değişim  
YouTube
Copyright 2022 - Bilim Yeri - Tüm Hakları Saklıdır.