Tamamladığınız anket yüzdesi: 0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betikleri kapatılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Ders Değerlendirme Anketi

Form aracılığı ile bilgileri paylaşmak gönüllülük esaslıdır. Paylaşılan bilgiler sadece genel amaçlı değerlendirmeler için kullanılacak olup gizli tutulacak ve paylaşılmayacaktır.